Objednávky

Objednávky 2018

číslo
objednávky
meno a funkcia schvaľujúceho objednávkucena predmet objednávkymeno a funkcia schvaľujúceho
objednávku
dátum vyhotoveniadátum zverejneniadodávateľadresa dodávateľaIČO dodávateľa 
1557Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu16.3.201812.7.2018QUALITED s.r.o.Vajanského 25/3158, 92401 Galanta36638528
3557Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJumývací a oplachovací prostriedok do umývačky11.6.20187.9.2018RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004
4557Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJinventár do ŠJ20.7.20187.9.2018Azetko s.r.o.Pribinova 425/10, 92001 Hlohovec
5557Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJčistenie kanalizácie20.8.20187.9.2018SEZAKO Trnava, s.r.o.Orešanská 11, 91701 Trnava 36263800
6557Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu22.8.20187.9.2018ALFA-RT. Vansovej 225/3, 92400 Galanta36246271
7557Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu22.8.20187.9.2018
QUALITED s.r.o.Vajanského 25/3158, 92401 Galanta36638528
8557Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJnáhradné súčiastky
11.9.201817.9.2018RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004
92018Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu12.10.201825.10.2018
ALFA-RT. Vansovej 225/3, 92400 Galanta36246271
102018Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJPublikácia Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠS18.10.201825.10.2018Ballux, spol. s.r.o.J.M. Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica46065385
112018Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu11.10.201814.11.2018ALFA-RT. Vansovej 225/3, 92400 Galanta36246271
122018Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu20.11.20188.1.2019Zelovoc u ViktoraDolná 434, 92582 Tešedíkovo51636450
132018Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu3.12.2018
8.1.2019Zelovoc u ViktoraDolná 434, 92582 Tešedíkovo51636450
12019Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu14.12.201819.3.2019QUALITED s.r.o.Vajanského 25/3158, 92401 Galanta36638528
22019Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu21.1.201919.3.2019ALFA-R s.r.o. Košútska cesta 1342, 92521 Sládkovičovo36246271
32019Bc. Danišová Zuzana, vedúca ŠJpotraviny podľa ponukového listu21.1.201919.3.2019ALFA-R s.r.o. Košútska cesta 1342, 92521 Sládkovičovo36246271