Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22170037