Triedy

Včielky:  Mgr. Katarína Antalová – riaditeľka MŠ, Miriam Joštová

Slimáčikovia:  Helena Foltánová – zástupkyňa riaditeľky MŠ, Miroslava Pilná

Mravčekovia:  Anna Kamenárová, Bc. Lívia Tolarovičová

Motýlikovia:  Adriana Juríková, Viera Lehutová DiS,

Lienky:  Jana Potocká,  Bc. Anna Svetlíková

Húseničky:  Bc. Monika Šlapáková, Bc. Zuzana Luhová