Zatancujme si

20. marca 2020

Vaše deti poznajú veľa riekaniek, piesní, na ktoré si môžte

Naučme sa spolu jarnú báseň

20. marca 2020

Básničky my máme radi, my si ich aj rozprávame. Naučme

Poďakovanie za finančný dar

17. júna 2019

Materská škola Leopoldov – Chrobáčikovo by sa chcela veľmi poďakovať

Poďakovanie

13. júna 2019

Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať spoločnosti Plastic Omnium

Zmluva Plantex 2019

14. mája 2019

Plantex

15. júna 2018

petrovic

30. mája 2018