O nás

MŠ Leopoldov  poskytuje celodennú starostlivosť, ale aj možnosť poldenného pobytu deťom od 2 – 7 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Nachádza sa v nej 6 tried, spálne, wc, kúpelne, šatne, telocvičňa, kuchyňa a sauna. V šiestich triedach je umiestnených 128 detí, o ktoré sa stará a vzdeláva 12 učiteliek a 9 prevádzkových zamestnancov. V šk.r. 2009/2010 prešla  budova MŠ celkovou rekonštrukciou z fondov EÚ v celkovej hodnote 332 000 €. Na dvore MŠ  bolo vybudované nové moderné multifunkčné zariadenie pre deti v hodnote 8 500 €.

 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme sa zamerali na environmentálnu výchovu- triedime papier, plasty, tetrapaky, batérie a zbierame vrchnáčiky pre choré deti. Taktiež sa zameriavame na dopravnú výchovu, ktorej úlohou je znížiť nehodovosť chodcov a cyklistov.

Saunujeme suchou saunou, pravidelne 1-krát do týždňa, od novembra do apríla. Snažíme sa otužovaním znížiť chorobnosť detí.

Loading