Chrobáčikov svet

Pamäť, pozornosť, myslenie

Pamäť, pozornosť, myslenie

Schopnosť sústrediť sa, koncentrovať pozornosť na danú činnosť je dôležitým predpokladom pre budúce učenie dieťaťa. Cvičenia môžu pomôcť naučiť deti sústrediť sa, koncentrovať pozornosť. Aktivity vhodné na stimuláciu pamäte, pozornosti, myslenia↓ Aktivita č.1 „Čo sa zmenilo?“Rozložte si na koberec alebo stôl rôzne predmety. Dieťa si prezerá rozložené predmety napríklad 1 minútu. Dieťaťu zakryjete oči, aPrečítajte si viac o Pamäť, pozornosť, myslenie[…]

Dobré ráno, dobrú noc

Dobré ráno, dobrú noc

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je poznávať rozdiely medzi dňom a nocou, osvojovať si jednotlivé činnosti ktoré počas dňa vykonávame. Poznávať symboly dňa a noci. Janko vstáva so slniečkom,hneď si zúbky čistí,umýva sa, češe vlasy, to si buďte istí.S večerníčkom končí dníček, Janka čaká pekný sníček.O chvíľočku bude spať, aby ráno mohol vstať. Zadanie č.1 ↓PopozerajPrečítajte si viac o Dobré ráno, dobrú noc[…]

Režim dňa – Medový hrnček

Režim dňa – Medový hrnček

Bzučí cestou na stý kvet, do košíčka zbiera med.Čo je to ?(včela) S rodičmi si prečítať báseň od Ľudmily Pojavorínskej. Zadanie pre deti↓Opísať dej básne a odpovedať na otázky vyplývajúce z textu ↓ Ľudmila PodjavorinskáMedový HrnčekZa slniečka, skoro zrána,vstala včielka, vybúvaná.Vstala – a už letí, hej!po lúčine zelenej.Na lúčine v slnka jasena stá kvetov rastiePrečítajte si viac o Režim dňa – Medový hrnček[…]

Šašo Dominik

Šašo Dominik

Hopi, hopi, skok,takto skáče rok čo rok.Potom spraví kotúľ vzad,a smeje sa veľmi rád.Dobré vtipy pozná všetky,kráľom vraví samé pletky. Správne dvojice šašovia – vystrihni štvorčeky s hlavami šašov na pracovnom liste pod čiarou a nalep tieto štvorčeky tak, aby rovnaký šašovia boli pri sebe ↓ Dokresli – dokresli šašovi druhú polovicu tela a potomPrečítajte si viac o Šašo Dominik[…]

Karneval

Karneval

Občas chodí po rukách, z ničoho vraj nemá strach. Červený má veľký nos, zábavy vždy robí dosť.         (Čo je to?) Prečítajte si s deťmi básničku o Fašiangovom harmaTanci. Po prečítaní sa s deťmi rozprávajte o tom, aké masky tam vystupovali, aký sviatok oslavujeme v maskách. Úloha č.1 (šašovia) Podľa predlohy, vymaľuj šašovi geometrické tvary farbami, ktoré vidíšPrečítajte si viac o Karneval[…]

Raketa s mojím menom

Raketa s mojím menom

Nasadnime do rakety a pozrime si spolu let raketou do vesmíru. Po zhliadnutí videa sa s deťmi porozprávajte čo videli. Deti si pri tom rozvíjajú slovnú zásobu,trénujú svoju pamäť a pozornosť.Navrhnite im, že by ste si spolu mohli spraviť raketu s ich vlastným menom. Budeme potrebovať:-farebné papiere,-nožnice,-lepidlo,-trblietky Z farebného papiera si nastriháme geometrické tvary –Prečítajte si viac o Raketa s mojím menom[…]

Počítame s legom

Počítame s legom

Matematiku môžeme hravou formou učiť už najmenšie deti. Rozvíjať matematické myslenie u detí je dôležité. Pomocou prirodzených hier, ako napríklad s legom, si deti rozvíjajú matematické myslenie hravou a nenútenou formou.Všetky deti milujú hru s legom, preto Vám prinášame zopár typov, ako sa s legom zahrať a pritom rozvíjať u dieťaťa matematické myslenie. Budeme potrebovaťPrečítajte si viac o Počítame s legom[…]

Zahrajme sa s nožnicami

Zahrajme sa s nožnicami

Práca s nožnicami je pre deti v predškolskom veku jednou z najvďačnejších aktivít. Strihanie rozvíja jemnú motoriku, zlepšuje koordináciu pohybov prstov a myslenie. Zapája sa rovnaká svalová skupina, ktorá je nevyhnutná pre správne držanie ceruzky. Strihanie si môžeš precvičiť na tomto pracovnom liste. Strihaj podľa prerušovaných čiar ↓ Pridávame zopár obrázkov, ktoré môžeš rozstrihať aPrečítajte si viac o Zahrajme sa s nožnicami[…]

Zimná básnička

Zimná básnička

Naučme sa zimnú básničku a potešme v škôlke pani učiteľku.Naučiť sa básničku ti pomôže mamička alebo otecko, básnička je jednoduchá, rýmuje sa a ešte si pri tom všetkom precvičíš aj jazýček hovorníček. Ak si precvičíš jazýček, tak si precvič aj rúčku. Zober ceruzku, farbičky a obtiahni prerušované čiary na zimnom oblečení, obrázok vyfarbi podľa predstáv.(DetiPrečítajte si viac o Zimná básnička[…]