Chrobáčikov svet

Poďakovanie za sponzorský dar

Poďakovanie za sponzorský dar

MŠ Leopoldov chce aj touto cestou veľmi pekne poďakovať sponzorovi, a to konkrétne spoločnosti KAUFLAND HC, Nitrianska 96, 920 01 Hlohovec, ktorá svojim materiálnym sponzorským darom obohatila našu MŠ. Uisťujeme Vás, že tento Váš dar bude u nás naplno využitý. Vďaka Vašej pomoci môžeme spríjemniť a zútulniť prostredie, v ktorom naše deti plnohodnotne trávia svojPrečítajte si viac o Poďakovanie za sponzorský dar[…]

Milí rodičia, dovoľte mi, aby som vám v mene celého kolektívu Materskej školy Leopoldov,  poďakovala za vašu pomoc pri organizovaní  rôznych kultúrnych a spoločenských akcií: Mgr. Levčíkovej  Hamadovej za vytvorenie web stránky. Mgr. Levčíkovi za vianočné trhy, na ktoré nám zabezpečil vianočný punč. Pani Dechetovej  za medovníčky, ktoré nám pečie počas celého roka. Pánovi Chudému,Prečítajte si viac o […]

Jarná brigáda – Poďakovanie

Jarná brigáda – Poďakovanie

Milí rodičia, učitelia, zamestnanci chceme Vám POĎAKOVAŤ za vašu účasť a veľkú pomoc na jarnej brigáde dňa 21.4.2018 pri príležitosti  DŇA ZEME. Bola to vydarená akcia, na ktorej sa zúčastnili aj deti. Objednané počasie a pohostenie nesklamali.Vyhrabali sme trávu, zrezali staré konáre, halúzky. Naplnili sme odpadom jeden kontajner v priebehu niekoľkých hodín.Pomohli ste roznášať štrkPrečítajte si viac o Jarná brigáda – Poďakovanie[…]