Chrobáčikov svet

Karneval

Karneval

Občas chodí po rukách, z ničoho vraj nemá strach. Červený má veľký nos, zábavy vždy robí dosť.         (Čo je to?) Prečítajte si s deťmi básničku o Fašiangovom harmaTanci. Po prečítaní sa s deťmi rozprávajte o tom, aké masky tam vystupovali, aký sviatok oslavujeme v maskách. Úloha č.1 (šašovia) Podľa predlohy, vymaľuj šašovi geometrické tvary farbami, ktoré vidíšPrečítajte si viac o Karneval[…]

Oznam o čiastočnom otvorení MŠ

Oznam o čiastočnom otvorení MŠ

Vážení rodičia, Materská škola Leopoldov obnovuje prevádzku od 10.02.2021 pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórií kritická infraštruktúra/alebo nemajú možnosť pracovať z domu. Zákonní zástupcovia detí, ktorí pracujú v uvedených kategóriach oznámia túto informáciu na tel. čísle 0910 905 608 dnes /09.02.2021/ z dôvodu zabezpečenia tried. Potrebné dokumenty: potvrdenie od zamestnávateľa, nové aktuálne tlačivoPrečítajte si viac o Oznam o čiastočnom otvorení MŠ[…]

MŠ do odvolania zatvorená

MŠ do odvolania zatvorená

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Hlohovec v najvyššom 4. stupni varovania, zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Hlohovec. Z tohto dôvodu bude prevádzka MŠ Leopoldov prerušená. Ďalšie otvorenie bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec ako ajPrečítajte si viac o MŠ do odvolania zatvorená[…]

Aktuálne informácie o prevádzke MŠ od 08.02.2021

Aktuálne informácie o prevádzke MŠ od 08.02.2021

Vážení rodičia, nakoľko vláda stále rokuje, čakáme na jej uznesenie. Preto Vás informujem, že organizácia a podmienky  Materskej školy Leopoldov  08.02.2021 a 09.02.2021 zostávajú nezmenené: len pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórii:  kritická infraštruktúra/ alebo    nemožnosť pracovať z domu. Zákonní zástupcovia detí,  ktorí pracujú v uvedených kategóriách a ešte potrebujú prihlásiť deti, oznámia túto informáciu na telefónnomPrečítajte si viac o Aktuálne informácie o prevádzke MŠ od 08.02.2021[…]

Raketa s mojím menom

Raketa s mojím menom

Nasadnime do rakety a pozrime si spolu let raketou do vesmíru. Po zhliadnutí videa sa s deťmi porozprávajte čo videli. Deti si pri tom rozvíjajú slovnú zásobu,trénujú svoju pamäť a pozornosť.Navrhnite im, že by ste si spolu mohli spraviť raketu s ich vlastným menom. Budeme potrebovať:-farebné papiere,-nožnice,-lepidlo,-trblietky Z farebného papiera si nastriháme geometrické tvary –Prečítajte si viac o Raketa s mojím menom[…]

Počítame s legom

Počítame s legom

Matematiku môžeme hravou formou učiť už najmenšie deti. Rozvíjať matematické myslenie u detí je dôležité. Pomocou prirodzených hier, ako napríklad s legom, si deti rozvíjajú matematické myslenie hravou a nenútenou formou.Všetky deti milujú hru s legom, preto Vám prinášame zopár typov, ako sa s legom zahrať a pritom rozvíjať u dieťaťa matematické myslenie. Budeme potrebovaťPrečítajte si viac o Počítame s legom[…]

Zahrajme sa s nožnicami

Zahrajme sa s nožnicami

Práca s nožnicami je pre deti v predškolskom veku jednou z najvďačnejších aktivít. Strihanie rozvíja jemnú motoriku, zlepšuje koordináciu pohybov prstov a myslenie. Zapája sa rovnaká svalová skupina, ktorá je nevyhnutná pre správne držanie ceruzky. Strihanie si môžeš precvičiť na tomto pracovnom liste. Strihaj podľa prerušovaných čiar ↓ Pridávame zopár obrázkov, ktoré môžeš rozstrihať aPrečítajte si viac o Zahrajme sa s nožnicami[…]

Zimná básnička

Zimná básnička

Naučme sa zimnú básničku a potešme v škôlke pani učiteľku.Naučiť sa básničku ti pomôže mamička alebo otecko, básnička je jednoduchá, rýmuje sa a ešte si pri tom všetkom precvičíš aj jazýček hovorníček. Ak si precvičíš jazýček, tak si precvič aj rúčku. Zober ceruzku, farbičky a obtiahni prerušované čiary na zimnom oblečení, obrázok vyfarbi podľa predstáv.(DetiPrečítajte si viac o Zimná básnička[…]

Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021

Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov bude Materská škola Leopoldov od 1. februára 2021 naďalej otvorená iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Žiadame zákonných zástupcov, aby si pri vstupe do budovy MŠ pripravili k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľaPrečítajte si viac o Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021[…]