Chrobáčikov svet

Vyrobme si zvieratko

Vyrobme si zvieratko

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – výtvarná výchovaVýkonový štandard: Vystrihuje časti obrázkov – spája časti obrázkov lepenímPomôcky: biely papier, nožnice, lepidlo, vytlačená maketa zvieratka, farbičky, štetce, farby Pri zhotovovaní zvieratka môžme použiť 3 postupy a to od najľahšieho po najťažší. Zadanie:1. Zvieratko si vytlačíme farebne, deti vystrihnú a nalepia všetky časti. 2. Zvieratko si ľubovoľnePrečítajte si viac o Vyrobme si zvieratko[…]

Domáce zvieratá a ich mláďatá

Domáce zvieratá a ich mláďatá

Zadanie: Pomenuj zvieratá v prezentácií a ich mláďatá. Pre pohodlné prezeranie prezentácie odporúčame zobrazenie na celú obrazovku kliknutím na štvorcový rámik v spodnej časti okna s prezentáciou. Na posun v prezentácií treba použiť šípky na klávesnici. Zadanie k pracovnému listu: Utvrď si svoje poznatky v pracovnom liste. Spoj s čiarou dospelé zvieratá s ich mláďatkami.Prečítajte si viac o Domáce zvieratá a ich mláďatá[…]

Zatúlané hlásky

Zatúlané hlásky

Kto sa, deti, pozrie na ne,na tie hlásky zatúlané ?Očká ako orol máte,vy tie hlásky vypátrate. Pomocou pracovných listov si precvičíme náš sluch a písmenká. Jednotlivé obrázky si môžete vytlieskať, určiť počet slabík a začiatočné písmeno.Pomôcky: farbičky Naučme sa báseň a vytvorme si písmenká z plastelíny Abeceda Abeceda, to je veda!naučiť sa len tak nedá.PoPrečítajte si viac o Zatúlané hlásky[…]

Diktát pre predškolákov

Diktát pre predškolákov

Výkonový štandard: Porozumieť zadaniu a vykonať ho podľa pokynovVek: Pre deti od 5 rokovPomôcky: papier, farbičky, ceruzkaÚčel: Precvičenie pravo – ľavej orientácie, sluchu, čísel, grafomotoriky… 🙂 Zadanie: zober si papier a prelož ho na polovicu, otvor ho, na ľavú stranu papiera nakresli slnko a mraky /vyfarbiť/, na pravú stranu nakresli jedno zvieratko ktoré má 4Prečítajte si viac o Diktát pre predškolákov[…]

Zvieratká na farme

Zvieratká na farme

Vzdelávacia oblasť: Človek a prírodaVýkonový štandard: Vyfarbiť zvieratká na obrázku podľa správnosti, zopakovať si tak farby, napodobniť zvuky jednotlivých zvierat.Vek: pre deti od 4 rokov. Zadanie: Pomenovať domáce zvieratká na obrázku, napodobniť ich zvuky, podľa správnosti zvieratká vyfarbiť. Inšpirácia: www.preucitelky.skOmaľovánka : zdroj pinterest.com Aktivitu pripravila pani učiteľka Adriána Juríková

Zoberme si farbičky a ceruzky, precvičíme si ručičky

Zoberme si farbičky a ceruzky, precvičíme si ručičky

Jar už prišla k nám! radujme sa dietky.Slniečko už teplé je, kvitnú pestré kvietky. Precvičme si spolu rúčky : Každá rúčka má prstíčky,zovrieme ich do pästičky.Bum, bum, na vrátka,to je rozprávka krátka. Ručičky sa spolu hrajú,roboty sa neľakajú.Bum, bum na vrátka,to je rozprávka krátka. Rúčky aj prstíky sme si precvičili, môžme ich teraz precvičovať naPrečítajte si viac o Zoberme si farbičky a ceruzky, precvičíme si ručičky[…]

Zopakujme si počítanie

Zopakujme si počítanie

Zopakujme si spolu počítanie od 1-10. Pripravili sme si pre detičky pracovný list, ktorý si môžte stiahnuť a spolu s deťmi vypracovať. Deti si počítaním hmyzu a zapisovaním počtu trošku precvičia svoje hlavičky 🙂 Zadanie:1. Spočítaj zvieratká, nakresli toľko bodiek, koľko je zvieratiek v rámiku. Ak vieš, môžeš zapísať aj číslo.2. Zvieratká vymaľuj Aktivita odPrečítajte si viac o Zopakujme si počítanie[…]