Dnes sa celé dopoludnie v našej MŠ ozývala ľudová hudba, spev a tanec. Deti sa zážitkovým učením oboznámili s tradičnými ručne vyrobenými ľudovými nástrojmi a spevom od manželov Hlbockých počas výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na ľudovú pieseň, ľudové hudobné nástroje a ľudové zvyky, tradície a obyčaje.

Ďakujeme za nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

Po koncerte sa deti z jednotlivých tried predstavili v speve ľudových piesní. Porota sa zhodla, že všetci krásne spievali a odmenili každého súťažiaceho.

Loading