Aj tento rok si marec mesiac kníh pripomenuli naši škôlkari návštevou mestskej knižnice, kde sa s tetou knihovníčkou porozprávali o správnom zaobchádzaní s knihami, zopakovali si, kto je autor a kto ilustrátor, povedali si a ukázali pestrosť kníh v regáloch knižnice.

Pozitívny vzťah ku knihám u detí rozvíjame tým, že každý rok navštevujeme mestskú knižnicu. Tu sa deti dozvedajú, že knihy sa nielen kupujú, ale i požičiavajú. Teta knihovníčka deťom vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá. Praktickou činnosťou s knihami si deti overovali svoje nadobudnuté poznatky.

O ich záujme a nadšení z návštevy svedčia aj nasledujúce zábery.

Loading