Dňa 21.02.2024 sa v našej MŠ uskutočnili voľby do rady školy za pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a za rodičov detí Materskej školy Leopoldov.

Loading