Ako poďakovanie za zapojenie sa do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok v roku 2023 našej Materskej škole udelilo občianske združenie Koľko Lásky čestné ocenenie „Škola s dobrým srdcom“.

Ďakujeme všetkým rodičom a zamestnancom MŠ, ktorí sa do zbierky zapojili. Veľmi nás teší a hreje pri srdiečku, že sme spoločne mohli potešiť desaťtisíce seniorov po celom Slovensku.

Loading