Naši chrobáčikovia Vám želali na svojich vianočných besiedkach šťastie, zdravie. I my sa k nim pripájame týmto prianím.

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

Nielen na Vianoce a na Nový rok,

ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.

Kolektív MŠ Leopoldov

Loading