Piatok 24.11.2023 bol pre našich Chrobáčikov výnimočný. Prišiel nás navštíviť Janko Hraško so svojím rozprávkovým príbehom. Deti boli nadšené a aktívne sa zapájali do deja rozprávky, čo znásobilo ich citové prežívanie divadelného predstavenia.

Loading