Spoločnou akciou na dvore MŠ deti odprevadili sťahovavé vtáky do teplých krajín.

Zdroj: pixabay.com

Loading