Deti sa v priebehu minulého týždňa spoločne oboznamovali s rôznymi druhmi čerstvého ovocia a zeleniny. Pri spoznávaní zapájali zmysly nielen zraku, ale aj hmatu, čuchu a najmä chuti. Hravou formou ich pomenovávali, povedali si, ako sú dôležité pre zdravie človeka, ako sa pestujú alebo kde rastú. Zážitkovým učením preskúmavali, čo sa ukrýva vo vnútri tekvice, zahrali sa hru na zelovoc – predavačov a kupujúcich, čím si rozvíjali aj finančnú gramotnosť, a tým nadobúdali poznatky o hodnote a dôležitosti peňazí. Maľovali, odtláčali, skladali, kreslili, modelovali a učili sa piesne a riekanky s tematikou ovocia a zeleniny. Deti hry a aktivity veľmi bavili, každý deň sa na ovocie a zeleninu tešili a samé si ich pýtali.

Ďakujeme rodičom za spoluprácu pri zaobstaraní ovocia a zeleniny pre detičky.

Loading