Týždeň detskej radosti deti zavŕšili spevom ľudových piesní. Keďže sa porota zhodla, že všetky deti krásne spievali, odmenený bol každý súťažiaci.

Loading