V týždňovej téme Hviezdy a planéty do našej MŠ opäť zavítalo mobilné planetárium, prostredníctvom ktorého sa deťom zrozumiteľnou formou rozprávky vysvetlili základné javy astronómie, napr. prečo sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa volajú najznámejšie súhvezdia alebo prečo jablko padá zo stromu dole na zem. Ďakujeme Mobilnému planetáriu za obohatenie vedomostí detí formou zážitkového učenia.

Deťom sa zábavno-vzdelávacie predstavenie veľmi páčilo, čo dokazujú aj nasledujúce zábery 🙂

Loading