Vtáčia hostina

V záhrade sa začína

zimná vtáčia hostina.

Do kŕmidla deti dali,

čo po dvore nazhŕňali.

Na jar vtáčky na kríčku

deťom dajú pesničku.

V rámci týždňovej témy Živá a neživá príroda si deti pripomenuli potrebu a dôležitosť starostlivosti o zvieratká v zimných mesiacoch. Prikladáme foto ↓

Loading