Chrobáčikov svet

Kŕmenie vtáčikov v zime

Kŕmenie vtáčikov v zime

Vtáčia hostina V záhrade sa začína zimná vtáčia hostina. Do kŕmidla deti dali, čo po dvore nazhŕňali. Na jar vtáčky na kríčku deťom dajú pesničku. V rámci týždňovej témy Živá a neživá príroda si deti pripomenuli potrebu a dôležitosť starostlivosti o zvieratká v zimných mesiacoch. Prikladáme foto ↓

Zmena v platbách stravného a školného

Zmena v platbách stravného a školného

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č.159/2022, zo dňa 12.12.2022, s účinnosťou od 01.01.2023 sa mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na sumu 16 EUR/ na jedno dieťa. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet číslo: SK 32Prečítajte si viac o Zmena v platbách stravného a školného[…]