O Z N A M

Riaditeľka Materskej školy Leopoldov týmto oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí prerušuje dochádzku do materskej školy

od utorka 13.12.2022 do piatka 16.12.2022.

Deti sa do materskej školy vrátia v pondelok 19.12.2022.

Mgr. Katarína Antalová

riaditeľka MŠ Leopoldov

Loading