Keramický krúžok

V školskom roku 2022/2023 otvárame v našej MŠ krúžok keramiky.

Keramický krúžok budú navštevovať prihlásené deti z triedy Včielok, Mravčekov a Motýlikov.

Krúžok začína od 6.10.2022. Krúžok bude bývať vždy vo štvrtok v triede Včielok.

Cena: 3

Rozpis:
Trieda Včielok v čase od 14:40 hod. – 15:10 hod.
Trieda Mravčekov a Motýlikov v čase od 15:15 hod. – 15:45 hod.

Krúžok bude viesť skúsený keramikár pán Ščasný.

Prosím rodičov, aby deťom nachystali do skriniek zásterky.

Loading