Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie,
[:veď je spev najmilšie,
veď je spev najmilšie tvoje potešenie.:]

Chrobáčikovia z jednotlivých tried vybrali svojich zástupcov, ktorí svoje spevácke, ale i hudobné schopnosti smelo prezentovali pred porotou.

Touto cesto by sme sa chceli poďakovať pani Baračkovej, zo Základnej umeleckej školy v Jaslovských Bohuniciach, že prijala pozvanie do našej poroty.

Porota sa nakoniec zhodla, že víťazmi sa stanú všetci. Súťažiaci boli odmenení diplomom a malou odmenou 🙂

Prikladáme zopár fotiek ↓

Loading