Aj tento rok sa nám podarilo spríjemniť posledný rok v MŠ našim predškolákom. Noc v MŠ sa niesla v duchu zábavy a šantenia. Deti mali možnosť súťažiť , opekať si, tancovať pod nočnou oblohou v maskách a nakoniec sa zahrať na detektívov a hľadať poklad ukrytí v areáli našej škôlky.
Radosť a spokojnosť našich detí sa nám podarilo zachytiť na fotkách.

Veď posúďte sami ….

Loading