Brigáda v našej materskej škole

Materská škola v Leopoldove pozýva rodičov a priaznivcov na každoročnú brigádu v areáli MŠ, ktorá sa uskutoční dňa 14.5.2022 (sobota) o 9:00 hod.

Spoločnými silami sa budeme snažiť upraviť prostredie školského dvora, na ktorom sa každodenne hrajú naše deti.

Plán brigády bude nasledovný ↓

  • úprava pieskovísk, školského dvora,
  • dosypanie štrku pod hrad,
  • nasadiť bylinky, zeleninu, kvety, ovocný strom,
  • vybudovanie pocitového chodníka,
  • dobudovať priestor na umývanie a konzum zeleniny zo záhonov.

Prosíme Vás, aby ste si so sebou priniesli hrable, lopaty, rýle, fúriky, pracovné rukavice….

O občerstvenie bude postarané.

Veríme, že účasť bude veľká a spoločnými silami skrášlime a zveľadíme dvor pre našich najmenších.

Tešíme sa na Vás 🙂

Loading