Deň Zeme sme si pripravili na školskom dvore dňa 22.4.2022. Trieda Lienok si pripravila projekt s názvom „Chránime prírodu a recyklujeme odpad“. Lienka Bodulienka porozprávala príbeh „O smutnej jedličke“. Smetisko okolo jedličky deti vyzbierali a následne recyklovali odpad do farebne rozličných nádob.
Zo smutnej jedličky sa stala veselá jedlička. Lienka Bodulienka oboznámila deti s knihou s názvom
„Kto je Smeťko“ od autorky Zuzany Vavrovej Nemčíkovej.
Deti sa pod stromami na dvore zahrali HPH “ Zázračné koleso“. Po triedach prešli chodníkom zdravia, v rámci ktorého vykonávali pohybové aktivity.
Deti si v skupinách sadili rastliny a semená do črepníkov. Použili pri tom hlinu, lopatky a vodu s krhlou.
S rastlinkami zasadenými v kvetináčoch si skrášlili dvor MŠ.

Prikladáme fotky ↓

Loading