Chrobáčikov svet

Planetárium v MŠ

Planetárium v MŠ

Do našej MŠ zavítalo vesmírne planetárium. V triede mravčekov nás čakala obrovská nafúknutá guľa, do ktorej sme vošli, akoby do rakety, a so zatajeným dychom sme sledovali čo sa bude diať.Nad našimi hlavami sa zjavili hviezdy, planéty, slnko, mesiac. Bolo to veľmi zaujímavé a pútavé. Prikladáme zopár fotografií ↓

Darujte MŠ svoje 2% z dane

Darujte MŠ svoje 2% z dane

Milí rodičia a priatelia MŠ,touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc.Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o darovanie 2% z daní.V minulom roku sme z týchto prostriedkov zveľadili vonkajšie prostredie našej MŠ, investovali sme do skvalitnenia interaktívneho vybavenia, zakúpili sa rôzne učebné a výtvarné pomôcky. Všetky získané finančné prostriedky budú investované naPrečítajte si viac o Darujte MŠ svoje 2% z dane[…]