Zvieratká na farme

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Výkonový štandard: Vyfarbiť zvieratká na obrázku podľa správnosti, zopakovať si tak farby, napodobniť zvuky jednotlivých zvierat.
Vek: pre deti od 4 rokov.

Zadanie: Pomenovať domáce zvieratká na obrázku, napodobniť ich zvuky, podľa správnosti zvieratká vyfarbiť.
Inšpirácia: www.preucitelky.sk
Omaľovánka : zdroj pinterest.com

Aktivitu pripravila pani učiteľka Adriána Juríková

zobrazené celkovo 1,985 x, zobrazené dnes 1 x