Jar už prišla k nám! radujme sa dietky.
Slniečko už teplé je, kvitnú pestré kvietky.

Precvičme si spolu rúčky :

Každá rúčka má prstíčky,
zovrieme ich do pästičky.
Bum, bum, na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Ručičky sa spolu hrajú,
roboty sa neľakajú.
Bum, bum na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Rúčky aj prstíky sme si precvičili, môžme ich teraz precvičovať na pracovných listoch, ktoré sme si pre vás pripravili 🙂

Pracovný list č.1
Vek: 5-6 ročné deti
Zadanie: Dokresli pravú polovicu obrázku jarných kvetov. Je to narcis, fialka, tulipán, púpava. Poznáš ich ? Kvety vyfarbi správnymi farbičkami. Dbáme na to, aby deti sedeli za stolíkom vystreté, vzdialenosť od pracovného listu primeraná, dbať na správne držanie písacieho materiálu.

Pracovný lis č.2
Vek: 4-5 ročné deti
Zadanie: Kvietky obtiahni podľa prerušovaných čiar, každý kvet vyfarbi inou farbou. Dbáme na správne držanie písacieho materiálu, sedieť za stolom správne.

Pracovný lis č.3
Vek: 3-4 ročné deti
Zadanie: Vyfarbiť obrázok podľa svojich predstáv. Učiť sa správne držať písací materiál.

Zdroj obrázkov: Pinterest.com
Stiahnutie pracovného listu : stačí kliknúť na pracovný list pravým tlačidlom, uložiť obrázok do svojho počítača a už len jednoducho vytlačiť a môžte pracovať. 🙂

Aktivitu pripravila pani učiteľka Adriána Juríková

Loading