Oznam o prerušení prevádzky

Dôležitý oznam !

Zriaďovateľ Mesta Leopoldov, Mgr. Terézia Kavuliaková, na základe odporúčania riaditeľky Materskej školy Leopoldov Mgr. Kataríny Antalovej, sa vzájomne dohodli nasledovne:

PRERUŠUJE PREVÁDZKU MATERSKEJ ŠKOLY V LEOPOLDOVE OD

11.03.2020 – DO 20.03.2020.

O ďalších postupoch Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a mestským rozhlasom.

Loading