Čo nás čaká v mesiaci Marec

Kapor na scéne 9.3.2020 o 9:00 hod. – divadelné predstavenie.

Náborové konanie pre nádejných futbalistov10.3.2020 o 10:00 hod. na dvore MŠ, iba pre deti predškolských tried, treba si priniesť v tento deň vhodnú obuv.

Návšteva knižnice 16.3. 2020 – 20.3.2020

16.3.2020 – Motýlikovia

17.3.2020 – Mravčekovia

18.3.2020 – Včielky

19.3.2020 – Lienky

20.3.2020 – Slimáčikovia a húseničky

Besiedka so spisovateľkou – 23.3.2020 o 9:00 hod.