Chrobáčikov svet

Cvičíme podľa Abecedy

Cvičíme podľa Abecedy

Poletuje muška malá (pobehovať a napodobniť let)rada by sa s nami hrala.Volá na ňu Evička: (napodobniť volanie)Veď si sadni trošička (sed turecký ). Rozcvičme si svoje telíčkoAktivita vhodná pre deti od 4 rokov : Nakoniec si môžeme zahrať pohybovú hru „Sochy“Pravidlá : pustíme si obľúbenú hudbu, deti tancujú, akonáhle vypneme hudbu a poviem sochy, dieťaPrečítajte si viac o Cvičíme podľa Abecedy[…]

Pavúčikovanie

Pavúčikovanie

Vyrobme si spolu pavúčika 🙂 zabavia sa aj staršie deti, a vy si vyplníte trochu čas. Potrebujeme: novinový papier (8 pásov a jeden štvorec), lepidlo, papier a ceruzkuPostup:– Na výkres (kartón, kancelársky papier) nakreslíte pavúčiu sieť,– dieťaťu dáte nastrihané novinové pásy a jeho úlohou je ich otáčať tak, aby sa vytvoril zakrútený kus papiera (Prečítajte si viac o Pavúčikovanie[…]

Počítame do 10

Počítame do 10

Precvič si poznatky v obore do 10 Vytlač si obrázky Mrkvičky vystrihni a podľa počtu priraď (prilep) na zajačika.Ak nemáš tlačiareň, obrázky si jednoducho nakresli. Čo budeš potrebovať:-výkres-pastelky-nožnice-lepidlo Prikladám aj pracovné listy Zadanie : Aké číslo má sovička na bruško napísané, toľko guličiek nakresli do rámčeku vedľa nej. Zadanie: Pokračuj v postupnosti čísel od 1-10.VekPrečítajte si viac o Počítame do 10[…]

Vyrobme si zvieratko

Vyrobme si zvieratko

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra – výtvarná výchovaVýkonový štandard: Vystrihuje časti obrázkov – spája časti obrázkov lepenímPomôcky: biely papier, nožnice, lepidlo, vytlačená maketa zvieratka, farbičky, štetce, farby Pri zhotovovaní zvieratka môžme použiť 3 postupy a to od najľahšieho po najťažší. Zadanie:1. Zvieratko si vytlačíme farebne, deti vystrihnú a nalepia všetky časti. 2. Zvieratko si ľubovoľnePrečítajte si viac o Vyrobme si zvieratko[…]

Domáce zvieratá a ich mláďatá

Domáce zvieratá a ich mláďatá

Zadanie: Pomenuj zvieratá v prezentácií a ich mláďatá. Pre pohodlné prezeranie prezentácie odporúčame zobrazenie na celú obrazovku kliknutím na štvorcový rámik v spodnej časti okna s prezentáciou. Na posun v prezentácií treba použiť šípky na klávesnici. Zadanie k pracovnému listu: Utvrď si svoje poznatky v pracovnom liste. Spoj s čiarou dospelé zvieratá s ich mláďatkami.Prečítajte si viac o Domáce zvieratá a ich mláďatá[…]

Zatúlané hlásky

Zatúlané hlásky

Kto sa, deti, pozrie na ne,na tie hlásky zatúlané ?Očká ako orol máte,vy tie hlásky vypátrate. Pomocou pracovných listov si precvičíme náš sluch a písmenká. Jednotlivé obrázky si môžete vytlieskať, určiť počet slabík a začiatočné písmeno.Pomôcky: farbičky Naučme sa báseň a vytvorme si písmenká z plastelíny Abeceda Abeceda, to je veda!naučiť sa len tak nedá.PoPrečítajte si viac o Zatúlané hlásky[…]

Diktát pre predškolákov

Diktát pre predškolákov

Výkonový štandard: Porozumieť zadaniu a vykonať ho podľa pokynovVek: Pre deti od 5 rokovPomôcky: papier, farbičky, ceruzkaÚčel: Precvičenie pravo – ľavej orientácie, sluchu, čísel, grafomotoriky… 🙂 Zadanie: zober si papier a prelož ho na polovicu, otvor ho, na ľavú stranu papiera nakresli slnko a mraky /vyfarbiť/, na pravú stranu nakresli jedno zvieratko ktoré má 4Prečítajte si viac o Diktát pre predškolákov[…]

Zvieratká na farme

Zvieratká na farme

Vzdelávacia oblasť: Človek a prírodaVýkonový štandard: Vyfarbiť zvieratká na obrázku podľa správnosti, zopakovať si tak farby, napodobniť zvuky jednotlivých zvierat.Vek: pre deti od 4 rokov. Zadanie: Pomenovať domáce zvieratká na obrázku, napodobniť ich zvuky, podľa správnosti zvieratká vyfarbiť. Inšpirácia: www.preucitelky.skOmaľovánka : zdroj pinterest.com Aktivitu pripravila pani učiteľka Adriána Juríková

Zoberme si farbičky a ceruzky, precvičíme si ručičky

Zoberme si farbičky a ceruzky, precvičíme si ručičky

Jar už prišla k nám! radujme sa dietky.Slniečko už teplé je, kvitnú pestré kvietky. Precvičme si spolu rúčky : Každá rúčka má prstíčky,zovrieme ich do pästičky.Bum, bum, na vrátka,to je rozprávka krátka. Ručičky sa spolu hrajú,roboty sa neľakajú.Bum, bum na vrátka,to je rozprávka krátka. Rúčky aj prstíky sme si precvičili, môžme ich teraz precvičovať naPrečítajte si viac o Zoberme si farbičky a ceruzky, precvičíme si ručičky[…]