Prednáška o pripravenosti dieťaťa na školu !

Milí rodičia predškolákov !

Dňa 19.11.2019 ( utorok ) o 15:30 hod. sa v triede Motýlikov uskutoční prednáška na tému “ Pripravenosť dieťaťa na školu“.

Prednášať bude psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci.

Ak máte záujem o prednášku, bližšie informácie sa dozviete u pani učiteliek predškolákov.