Darujte MŠ 2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy.

Blíži sa termín podania daňového priznania. Preto si Vás dovoľujeme, aj tento školský rok, osloviť a poprosiť o pomoc v podobe 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. V minulom roku sme mohli vďaka Vašim príspevkom zakúpiť do jednotlivých tried čističky ovzdušia a špeciálny vysávač značky LUX.

V tomto roku plánujeme z Vami poskytnutých príspevkov zakúpiť špeciálne plachty na prekrytie pieskovísk na ŠKD a výtvarný materiál.

Veríme, že náš zámer, skvalitňovať materiálne, ale i účelové vybavenie MŠ Vás oslovil a budete nám nápomocní náš zámer splniť.

Potrebné tlačivá nájdete v skrinkách, a na stiahnutie TU

zdroj obrázok : https://www.jahodkasdc.sk/darujte-skolke-2-z-dane/