Oznam !!!

Oznamujeme rodičom, že prevádzka Materskej školy Leopoldov sa prerušuje v čase od 18.12.2018 /utorok/ do 6.1.2019 /nedeľa/ z dôvodu ochorenia detí a nízkeho počtu prihlásených.

MŠ Leopoldov bude opäť v prevádzke 7.1.2019 /pondelok/ !

S prerušením dochádzky bol oboznámený RÚVZ  v Trnave a primátorka MsÚ Leopoldov.