Keramický krúžok

V Školskom roku 2018/2019 otvárame v našej MŠ krúžok keramiky.

Keramický krúžok bude navštevovať trieda Motýlikov, Včielok, Mravčekov.

Krúžok začína od 1.10.2018

Rozpis:

Pondelky od 15:00 -15:30 trieda Motýlikov,

Stredy od 15:00 do 15:30 trieda Mravčekov a Včielok .

Krúžok bude viesť skusený keramikár pán Ščasný.

Prosím rodičov, aby deťom nachystali do skriniek zásterky.