Poklad sme úspešne našli

Dnešné hľadanie pokladu bolo úspešné 🙂 !!!

Prišiel k nám pštros Adam, ktorý nám porozprával, že v našej MŠ je ukrytý poklad. Poklad ale nebol len taký obyčajný, ale taký, ktorý majú radi všetky deti. Predsa čokoládový 🙂 🙂 !

Pštros Adam zadal deťom potrebné inštrukcie k nájdeniu pokladu. Následne sa deti, aj so svojimi pani učiteľkami vybrali po prekážkovej dráhe, ktorú mali nachystanú v telocvični.

Na konci zdolanej prekážkovej dráhy na deti čakala sladká kinder čokoládka. Zdolať prekážkovú dráhu, a nájsť poklad sa veru oplatilo 🙂

 

Prikladáme zopár fotiek 🙂 🙂