Hľadanie pokladu v našej MŠ

Hľadanie pokladu je každoročná aktivita, kedy celá naša materská škola hľadá ukrytý poklad v priestoroch MŠ.

Deti majú označenú trasu, po ktorej prekonávajú rôzne prekážky a nástrahy.  Na konci trasy ich čaká vytúžená odmena v podobe sladkej odmeny.

Akcia sa bude konať 27.9.2018 (štvrtok)  o 10:00 hod. v priestoroch školského dvora 🙂