Pozvánka na oslavu mamičiek a babičiek.

Pozývame Vás na vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek.

Kedy: 15.05.2018 o 15:30 hod.

Kde: v triede lienok.

Tešia sa na stretnutie s Vami triedne učiteľky Anka a Zuzka.

Okrem iného si vypočujete aj túto báseň:

Kvitnú kvietky voňavé,       

roztrúsené po tráve.  

Z nich kytičku maličkú,

mám pre moju mamičku…