Oznam pre rodičov detí, ktoré chodia na Anglický krúžok

Oznamujeme rodičom detí z triedy Včielok a Mravčekov,

že anglický krúžok sa nebude konať v dňoch 10.4. 2018(utorok) ,12.4.2018(štvrtok), 17.4.2018(utorok) z dôvodu neprítomnosti lektora.

Tieto hodiny budú však nahradené, o náhradných hodinách Vás budeme včas informovať 🙂