Mám básničku na jazýčku – Janíčko a Marienka

Skáčeme si po cestičke do lesa,

urobíme radosť našej mame.

Srdiečko jej od radosti zaplesá,

keď jej darček jahodový dáme.

 

Ja sa volám Janíčko

a ja zasa Marienka,

keď si kľakneš do trávy,

neudri si kolienka.

 

Ja sa volám Marienka

a ja zasa Janíčko,

keď sa mamka poteší,

dá nám pusu na líčko.