Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov !!!

Vážení rodičia (predškolákov),

dňa 14.3.2018 (streda) o 16:00 hod. sa bude konať v triede Motýlikov rodičovské združenie pre rodičov predškolákov – budúcich prváčikov.

Téma: “ Vstup dieťaťa do základnej školy“

Navštívia nás aj pani učiteľky zo základnej školy, ktoré nás oboznámia so základnými informáciami školy a zápisom predškolákov do 1.ročníka ZŠ.

                                                                                                                               

                                                                                                                       Tešíme sa na stretnutie