Zápis do Materskej školy 2018

Vážení rodičia !

ZÁPIS

detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční v dňoch  od 30.4. – 12.5.2018 v priestoroch materskej školy.

Uprednostnené budú deti:

  • ktoré dovŕšili 5 rokov veku,
  • s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
  • s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky.

 

Mgr. Katarína Antalová

riaditeľka MŠ