Báseň:

Princeznička na bále,
potratila korále,
Nahneval sa tatko kráľ,
Kuba k sebe zavolal.

Kubo, Kubo beda ti,
ak sa s nimi nevrátiš!
Kubo ten sa nezľakol,
naryl v poli zemiakov.

Rozsypal ich po sále,
tu máte tie korále.
Väčšie tam už neboli,
zjedli ich aj bez soli.